ورق کاران البرز پیشرو در خدمات برش لیزر فلزات و خمکاری

پرس و پرسکاری چیست؟

پرس یا پرسکاری چیست

پرس و پرسکاری چیست؟   دستگاه‌های پرس مقالهٔ اصلی: ماشین پرس طبقه‌بندی دستگاه‌های پرس تولید موفق یک قطعه معمولاً بستگی به انتخاب صحیح تجهیزات دارد. در انتخاب یک دستگاه پرس برای یک عملیات خاص باید به نکاتی از قبیل ظرفیت مورد نیاز، نوع نیروی محرکه (دستی، مکانیکی، برقی یا هیدرولیکی)، تعداد درایوها، نوع درایو، طول […]

error: