ورق کاران البرز پیشرو در خدمات برش لیزر فلزات و خمکاری

گیوتین یا قیچی فلزات چیست؟

قیچی گیوتین ورق :

برای سرعت عمل بیشتر در برش ورق با گیوتین مخصوصا آنهایی که دارای طول زیادتری می باشند , از گیوتین ورق استفاده می شود در این قیچی ها معمولا تیغه پایینی ثابت بوده و به لبه میز قیچی سوار شده است . تیغه بالایی که بطور عمودی قابل حرکت می باشد نسبت به تیغه پایینی دارای زاویه ای از 1 تا 6 درجه بوده و می توان با عبور دادن آن از کنر تیغه ثابت ( پایینی ) عمل برش گیوتین را انجام داد . این قیچی ها را در دو نوع دستی و یا ماشینی ساخته و برای نامین حرکت تیغه متحرک آنها ممکن است که مکانیزم لنگ ویا فشار روغن ( هیدرولیک ) استفاده گردد. این برشکاری ورق از نظر اقتصادی به صرفه ترین نوع برشکاری در قیمت ورق می باشد.

 

error: