ورق کاران البرز پیشرو در خدمات برش لیزر فلزات و خمکاری

هیدروفرمینگ چیست؟

هیدروفرمینگ چیست؟

  انیمیشن فرایند هیدروفرمینگ هیدروفرمینگ هیدروفرمینگ چیست؟ فرایند هیدروفرمینگ مشابه فرایند کشش عمیق است، چرا که در آن نیز قطعه با کشش ورق خام بر روی یک قالب ساخته می‌شود. نیروی مورد نیاز تغییر شکل ورق با اعمال مستقیم فشار هیدرواستاتیک فوق‌العاده زیاد به قطعه کار ایجاد می‌شود.

error: