ورق کاران البرز پیشرو در خدمات برش لیزر فلزات و خمکاری

سجاف و درزبندی ( همینگ ) چیست؟

سجاف و درزبندی ( همینگ ) چیست؟

  فرایند هِمینگ یا سجاف یا لبه دار کردن سجاف و درزبندی ( همینگ ) چیست؟ برش مقطعی از یک قوطی که با استفاده از فرایند درزبندی بدون لحیم، و به صورت مکانیکی آب‌بندی شده‌است. فرایند لبه دار کردن (سجاف) و درزبندی دو فرایند مشابه به هم است که در آن لبه ورق بر روی خودش برگردانده می‌شود. در […]

error: