ورق کاران البرز پیشرو در خدمات برش لیزر فلزات و خمکاری

فر کردن لبه

فر کردن لبه ورق کاران

مراحل فر کردن لبه یک ظرف از فرایند فر کردن لبه برای ایجاد یک لبه حلقوی تو خالی استفاده می‌شود. این فرایند برای از بین بردن لبه‌های تیز انجام می‌شود. این کار همچنین باعث افزایش ممان اینرسی قطعه در نزدیکی انتهای فر شده می‌شود.[۴] در فرایند فر کردن لبه، پلیسه‌ها همیشه باید به سمت خارج قالب هدایت […]

error: