ورق کاران البرز پیشرو در خدمات برش لیزر فلزات و خمکاری

تاب‌گیری ورق + مرجع کارگاهی ورق کاران

تاب‌گیری ورق + مرجع کارگاهی ورق کاران

تاب‌گیری ورق + مرجع کارگاهی ورق کاران نمونه ای از قطعات ساخته شده توسط فرایند کشش عمیق کشش عمیق مقالهٔ اصلی: کشش عمیق فرایند کشش می‌تواند به دو فرایند کاملاً متفاوت اشاره داشته باشد. فرایند کشش مفتول، میله یا لوله از درون یک قالب جهت کاهش قطر آنها انجام می‌شود. اما هنگامی که ماده اولیه به شکل ورق […]

error: