ورق کاران البرز پیشرو در خدمات برش لیزر فلزات و خمکاری

برشکاری چیست؟ شرح کامل فرایند برشکاری

برشکاری چیست؟

برشکاری چیست؟ شرح کامل فرایند برشکاری   برشکاری   مقالهٔ اصلی: برشکاری معمولاً قبل از اینکه قطعه ای توسط ورق کاری ساخته شود، ورق‌های بزرگ به ورق‌های کوچکتری برش داده و در اصطلاح یک قطعه یا ورق خام[د] با ابعاد معین ساخته می‌شود. به این فرایند، برشکاری[ذ] گفته می‌شود. ورق‌ها با قرار گرفتن در معرض […]

error: