ورق کاران البرز پیشرو در خدمات برش لیزر فلزات و خمکاری

اکسپندینگ ( تور فلزی یا فنس ) چیست؟

اکسپندینگ ( تور فلزی یا فنس ) چیست؟

اکسپندینگ ( تور فلزی یا فنس ) چیست؟ + مرجع کارگاهی ورق کاران فرایند بسط ورق یا اکسپندینگ معمولاً برای تولید توری‌ها و فنس‌های فلزی استفاده می‌شود. این کار با برش الگوهای خاصی و سپس کشیدن ورق برای تولید طرح‌های خاصی (معمولا لوزی شکل) انجام می‌شود.

error: