ورق کاران البرز پیشرو در خدمات برش لیزر فلزات و خمکاری

جوش پرسی و جوش مقاومتی چیست؟

جوش پرسی و جوش مقاومتی چیست؟

جوش پرسی و جوش مقاومتی چیست؟   جوش‌پرسی تحت عنوان جوش پرسی روش‌هائی مورد نظر است که در آن‌ها قطعات گداخته شده‌ای را که به صورت خمیری درآمده‌اند بدون استفاده از قطعه اضافی (سیم جوش) تحت تأثیر فشار به یکدیگر متصل نمایند. جوش پرسی نیز روش‌های متنوعی دارد که مهم‌ترین آن‌ها گروه جوش‌های مقاومتی می‌باشند. […]

error: